Gratisprov

Vet någon här hur Zyn och Lyft (vit, tobaksfri snus med nikotin) o.dyl. får säljas till rabatterat pris och vara med i försäljningskampanjer i butiker? Det borde ju vara förbjudet enligt lagarna för tobaksförsäljning, eller har jag missat något?

2020.10.24 13:58 Jimbobler Vet någon här hur Zyn och Lyft (vit, tobaksfri snus med nikotin) o.dyl. får säljas till rabatterat pris och vara med i försäljningskampanjer i butiker? Det borde ju vara förbjudet enligt lagarna för tobaksförsäljning, eller har jag missat något?

På t.ex. Pressbyrån brukar Zyn vara på kampanj ibland; en för 53, två för 79. Samma sak med Lyft nu: ordinarie pris 53, men säljs för 45. Väldigt tydligt skyltat också.
Konsumentverket länkar till lagstadgarna här
"2.3.1.4 Säljfrämjande åtgärder Allmänt råd Marknadsföring av tobaksvaror i form av säljfrämjande åtgärder är förbjuden, då sådan marknadsföring kan anses uppmana till bruk av tobak. Exempel på säljfrämjande åtgärder är marknadsföring av rabatter och prissubventioner, gåvor, premier, gratisutdelning av tobaksvaror eller varuprover, möjlighet att delta i reklamtävlingar och spel eller liknande åtgärder."
Tidigare har det också förekommit gratisprover av det vita snuset On, där man fick en liten påse med tre prillor i. Allt det borde väl ses som en uppmaning till att bruka tobaksvaror? Så länge det är nikotin i borde det väl ses som tobaksvara.
submitted by Jimbobler to sweden [link] [comments]